Общи условия за ползване и доставка на услуга

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Правила за използване на сайта

“АЛТЕА – Н” ЕООД, като създател и собственик на този интернет сайт ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на този сайт по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от създателя им или негови доставчици.

Ограничение на отговорността

Този сайт, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт или продукти предлагани в този сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо сайта за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

“АЛТЕА – Н” ЕООД изключва себе си, своите служители и / или агенти от всякаква отговорност и от:Загуба или щети, причинени от неточност;Загуба или щети, причинени от пропуск;Загуба или вреда, причинена от забавяне или грешка, независимо дали е резултат от небрежност или друга причина в производството на уебсайта;Загуба или повреда на произведения / снимки на клиенти, предоставени за сайта. Без значение дали загубата или повредата са резултат от небрежност или по друг начин.Цялата отговорност на “АЛТЕА – Н” ЕООД към Клиента по отношение на каквато и да е претенция или нарушение на настоящото Споразумение, независимо дали произтича от небрежност или не, се ограничава до таксите, платени за Услугите по това Споразумение, по отношение на които нарушението има възникнало.

“АЛТЕА – Н” ЕООД не носи отговорност за истинността на предоставената информация от клиента и публикувана на изработените или хостнатите сайтове.

“АЛТЕА – Н” ЕООД не носи отговорност за използването на предоставените и хостнати от “АЛТЕА – Н” ЕООД емейл услуги.

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай „“АЛТЕА – Н” ЕООД обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

обработката е необходима за изпълнение на задълженията на „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ ООД по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;

обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;

обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;

налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

„“АЛТЕА – Н” ЕООД съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и за период от 2 (две) години след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ ООД да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия.

При обработването на данните ви „“АЛТЕА – Н” ЕООД се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация::

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на „“АЛТЕА – Н” ЕООД“ , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.

Дата на последна актуализация: Януари 2020г.

Поръчай сега уебсайт с готов дизайн и избери от над 200 темплейта
с 20% отстъпка от стандартната цена
  • Ти избираш как да изглежда сайта ти от голям брой готови темплейти
  • По-ниска цена
  • По-кратък срок
  • Много високо качество
  • Професионален дизайн